Lokale arrangementer

13. nov. 2019
Så bliver der igen muligt at komme ud på Det åbne hav. Traditionen tro er det med det gode Skib Jaws Vi lægger fra kaj i Helsingør Nordhavn kl. 07.00 Foreningen vil sørge for at der vil blive servere…
23. sep. 2019
Roskilde & Omegns Jagtforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 6. februar i strandjagtens lokaler. Følg med på hjemmesiden, facebook og DJ foreningsmeddelelser
12. jan. 2020
Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Torsdag den 6. februar 2020 kl. 1900 i Strandjagtens lokaler på havnen i Roskilde. Dagsorden efter vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Afl…
18. jan. 2020
Yderligere meddelelse vedr. generalforsamlingen KOMMENTARER TIL DAGSORDEN 2020 Ad pkt. 5 – Indkomne forslag Ingen Ad pkt. 6 - Fastlæggelse af kontingent. Foreslås som uændret for alle kategorier Ad pkt. 7 - V…
23. sep. 2019
Traditionen tro afholder RJF det traditionsrige JÆGERBANKO i Strandjagtens lokaler på havnen i Roskilde. Dørene åbnes kl. 1800 og første nummer opråbes kl. 1900 Det er atter i år lykkedes at skaf…

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/