Lokale arrangementer

18. okt. 2020
RIFFELINDSKYDNING. Søndag D. 25.4 2021 afholder indskydning på Ryegård skydebane. Vi starter med at skyde kl. 9.00 Indskrivning til kl. 11.00 Øl og vand plus pølser kan købes på dagen. Alle er v…
18. okt. 2020
GENERALFORSAMLING. Årets generalforsamling afholdes D.4.2.2021 kl.19.00 Strandjagtsforeningens lokaler . Foreningen er vært for smørrebrød og drikkelse denne aften. Tilmelding til Niels Hansen 21721496 eller Er…
22. sep. 2020
Covid 19 Det er med blødende hjerte at vi på grund af Covid 19 aflyser årets traditionsrige banko spil. Anden gang i hele vores historie, første gang var bare en banal snestorm. Vi forsætter med at have ar…
18. okt. 2020
FISKETUR. I starten af marts har vi en tur med det gode skib Jaws. Endelig dato kommer i næste nummer. Max 20 deltager . Tilmelding Erik Jacobsen 2087 7022
13. nov. 2019
Så bliver der igen muligt at komme ud på Det åbne hav. Traditionen tro er det med det gode Skib Jaws Vi lægger fra kaj i Helsingør Nordhavn kl. 07.00 Foreningen vil sørge for at der vil blive servere…

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/