Foreningens formål er at samle jægerne inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ`s formål, der er 

  • at varetage medlemmernes jagtlige interresser i enhver henseende,
  • at højne medlemmernes jagtetik og jagtens omdømme,
  • at arbejde for bevarelse og forbedring af det naturgivne miljø som grundlag for en sund og artsrig fauna, herunder hensigtsmæssig brug af de selvfornyende, naturgivne ressourcer,
  • at varetage generelle administrative og praktiske opgaver indenfor jagt- og faunaforvaltning i samarbejde med offentlige myndigheder,
  • at støtte og fremme relevant faunaforskning, 
  • at tilstræbe en rimelig forvaltning af jagten i dens helhed,
  • at arbejde for gennemførelse af nationale ordninger, der sikrer jægere med bopæl i Danmark jagtmulighed på fisketerritoriet og offentligt ejede arealer,
  • at yde service til medlemmerne,

samt hundearbejde, riffelskydning, flugtskydning, fiskeri og udgivelse af foreningsblad.

Jagtforeningen har desværre på nuværende tidspunkt ikke noget egentligt klubhus, men har et samarbejde med Roskilde Strandjagtsforening. Følg med på hjemmesiden om hvornår og hvor RJF aktiviteter finder sted.

Se endvidere under punktet JAGTjournalen.

Foreningen tilbyder mange aktiviteter til medlemmerne, f.eks. riffelskydning, flugtskydning, hundetræning, reguleringsjagter mm.

I venstre-menuen finder du foreningens vedtægter, en oversigt over bestyrelsen, foreningens historie samt et kort-udsnit, så du kan finde Strandjagtsforeningen.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/