Haglskydning

For yderligere information kontakt formand@rjf.dk
eller Foreningens Flugtskydningsrepræsentant : John Ditlefsen

Udlejning/lån af lerduekastemaskiner

Roskilde og Omegns Jagtforening råder over 2 mobile lerduekastemaskiner, der kan lejes/lånes efter aftale med formanden alt. bestyrelsen.

Opmærksomheden henledes på at de kun kan benyttes af jægere og personer med gyldigt jagttegn. RJF kan ikke uden nærmere aftale stille med uddannet instruktør.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/