RJF_Cover_foto_2.jpg

Velkommen til Roskilde & Omegns Jagtforening's hjemmeside

******************************************************************

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Torsdag den 6. februar 2020 i Strandjagtens lokaler på havnen i Roskilde.

Dagsorden efter vedtægterne, kommenteret:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag. Ingen

6. Fastlæggelse af kontingent. Foreslås som uændret for alle kategorier

7. Valg af kasserer. Erik Jacobsen afgår ordinært. Modtager genvalg.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                     Erik Ellegaard afgår ordinært. Modtager genvalg

                      John Ditlefsen afgår ordinært. Modtager genvalg

                      I lige år kan der vælges op til 3 bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter for 1 år ad gangen.

                    Jan Ravn afgår ordinært. Modtager genvalg.

                      Der kan årligt vælges op til 3 suppleanter

10. Valg af stående udvalg. Der er p.t. ingen stående udvalg

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

                   Ebbe Madsen afgår ordinært. Modtager genvalg.

                   Finn Hermansen afgår ordinært. Modtager genvalg. 

                    Valg af revisorsuppleant 

                  Anni Gehl Jensen afgår ordinært. Modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg til alle de opstillede

12. Eventuelt. 

Efter generalforsamlingen er RJF vært til et par gode stykker smørrebrød med det hele.

Tilmelding nødvendig til formand eller kasserer.

******************************************************************

Seneste aktivitet

Banko den 5. december 2019

Traditionen tro afholdt RJF det traditionsrige JÆGERBANKO i Strandjagtens lokaler på havnen i Roskilde.

Det var atter i år lykkedes, at skaffe et stort antal flotte præmier.

De mange fremmødte havde en hyggelig aften.

***************************************************************************************

Sommerfest 17-8-2019 kl 16.00

På en dag med tørvejr og en anelse sol afholdt vi årets sommerfest i Strandjægernes hus.

Se lidt stemningsfoto under Fotogalleri til venstre.

MEN der er også en jagthistorie fra lokalområdet, skrevet af Erik Jensen.

En jagthistorie fra lokalområdet:

Jeg sender billede af en "sjov fætter" der har gået på min lille bondejagt hele vinteren og foråret, sammen med en seksender, og to gaffelbukke.
Pga. et læderet knæ efter et fald d. 5. maj i hjemmet, var jeg afskåret fra at komme på bukkejagt d. 16. maj.
Hvad gør man så, ansætter selvfølgelig en "skytteelev", det er min mangeårige gode ven og apportør på mine jagter, han ville da "gerne" hjælpe,(har ikke før nedlagt vildt med riffel) så d.17. skød han en gaffelbuk, og denne sjove fyr nedlagde han d. 24. maj, (seksenderen skød naboen d. 16. om morgenen), og den anden gaffelbuk sparede vi, så der var nogen til at beslå råerne, den hygger sig nu sammen med en anden gaffelbuk derude.(:-))
Men desværre har rævene taget 5 lam fra råerne (:-((, de kan bare vente sig(;-((.
Mvh
Erik Jensen

Jensens buk

Ja der er noget bøvl med Nyhedslisterne nedenfor, så de virker ikke lige for tiden.