Velkommen til Roskilde & Omegns Jagtforening's hjemmeside

******************************************************************

Kommende aktiviteter

RJF følger naturligvis regeringens anbefalinger og sætter derfor de aktiviteter vi havde planer om, på pause indtil videre.

Det betyder f.eks. at vi desværre ikke afholder arrangementer i før anbefalingerne fra hhv, regeringen og Danmarks Jægerforbund tillader det. 

Bemærk at den seneste forlængelse af restriktionerne til den 7. februar betyder, at vi bliver nødt til at udsætte den årlige generalforsamling der skulle være afholdt den 4. februar 2021 på ubestemt tid indtil regeringens anbetalinger tillader at vi kan afholde den.

Derfor er generalforsamlingen den 4. februar 2021 aflyst.

Vi annoncerer her på hjemmesiden, når omstændighederne tillader os at afholde generalforsamlingen.

Men vi har/havde foreløbig følgende aktiviteter på planen for 2021 (om Covid-19 vil):

  1. Den årlige generalforsamling den 4. februar 2021. 
  2. Fisketur i starten af  marts 2021.
  3. Den årlige riffel-indskydning i den 25. april 2021 og evt. en efterårsindskydning i uge 36.
  4. Vi holder os orienteret om udvikling af Covid-19 og følger også anbefalingerne fremover.

*********************************************************************************************************************

Husk at tilmelde dig foreningens Nyhedsbrev ved at tilmelde dig via linket nedenfor eller ved at sende en mail til webmaster@rjf.dk

*****************************************************************************************************************************************

Seneste aktivitet

Fisketur den 7. marts fra Helsingør.

Vi tog afsted en lille flok på 13 deltagere og forsøgte os med bulefiskeri over ved Helsingborg og ned ved Ven. Det gav ikke helt så mange fisk som vi havde håbet på, men på vej hjem til Helsingør spottede skipper en bule og så var der fisk til de fleste af os med snøren i vandet.

Der var som sædvanlig præmier til først, størst og mest.

Vi prøver igen i 2021

*******************************************************************************************

Ordinær generalforsamling.

Blev afholdt torsdag den 6. februar 2020 i Strandjagtens lokaler på havnen i Roskilde.

Referat kan ses HER.

*******************************************************************************************

Banko den 5. december 2019

Traditionen tro afholdt RJF det traditionsrige JÆGERBANKO i Strandjagtens lokaler på havnen i Roskilde.

Det var atter i år lykkedes, at skaffe et stort antal flotte præmier.

De mange fremmødte havde en hyggelig aften.

**********************************************************************************************************

Nationale DJ-nyheder

14.01.2021
Venstres Thomas Danielsen har stillet 6 spørgsmål til justitsministeren vedr. de øgede gebyrer på våbentilladelser og de såkaldte "nice to have" våben. I dag kom der svar.
14.01.2021
Der er ikke nødvendigvis Natura 2000-områder, der udpeges som strengt beskyttede af EU-Kommissionen. DJ’s oprindelige bekymring er dog uændret.
13.01.2021
I et debatindlæg i Jyllands-Posten skyder Hans Meltofte fra DOF’s hovedbestyrelse en bredside af mod jagten i Danmark. Debatindlægget rummer en del urigtige påstande, men afspejler ellers DOF’s syn på jagten i Danmark. I bund og grund…
12.01.2021
Jakob Bergmann Nielsen tager os en tur med ud i marken - til ét af vores markvildtslaug, som har fået rådgivning til bl.a. pleje af markvildtet.
12.01.2021
Gode gerninger i naturen kan være en måde at holde gang i foreningens aktiviteter. Friluftsrådet opfordrer medlemmerne og deres børn til at deltage.

Kreds 7 - nyheder

24. apr. 2021
Kurset er for dig, der ønsker at blive flugtskydningsinstruktør.
9. apr. 2021
Til dig der gerne vil passe skydebanen eller fortsætte som riffelinstruktør. Dette er 1. modul i riffelinstruktøruddannelsen
16. apr. 2021
Kurset for dig, der gerne vil kunne lede andre og have en god selvindsigt. Kurset er 3. basismodul i DJ lederuddannelse.
17. feb. 2021
Til dig der gerne vil tage modulet lokal indflydelse på naturpolitik.
15. apr. 2021
Til dig der gerne vil tage modulet konflikthåndtering enten af interesse eller som et led i DJ Lederuddannelse - frivillig leder

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/