"JÆGERNE PAA ROSKILDEEGNEN ORGANISERER SIG"

Denne noget dramatiske overskrift var at finde i Roskilde Tidende den 29. marts 1930

Årsagen var ganske enkelt at jægerne i Roskilde den 28 marts 1930 valgte at oprette en jagtforening.

Roskilde & Omegns Jagtforening blev stiftet den 28 marts 1930 med Fabrikant Lutjohan som foreningens første formand.

Man valgte kort efter at tilmelde sig Landsjagtforeningen af 1923.

Denne beslutning blev loyalt holdt til sammenlægningen af jagtorganisationerne i 1992.

Roskilde & Omegns Jagtforening's formål var dengang og er stadig at bevare og forøge en bæredygtig vildtbestand i Roskilde, samt at udvikle og vedligeholde et godt hundearbejde og skydekundskaber hos jægerne i området.

Roskilde & Omegns Jagtforening her gennem årene været kendt for et særdeles godt hundearbejde, samt at Roskilde & Omegns Jagtforenings flugtsskydnings skytter aldrig er de sidste.

Roskilde & Omegns Jagtforening arbejder på at bevare og udvikle en bæredygtig vildbestand der gennem årene blevet udvidet til at omfatte hele Sjælland, da jagten omkring Roskilde naturlig er blevet begrænset.

Roskilde & Omegns Jagtforening har gennem alle årene aktivt deltaget i såvel JÆGERRÅDS - og KREDS arbejdet. Roskilde & Omegns Jagtforening  forsøger til stadighed at være på forkant med begivenhederne, stadig at gøre sig gældende i jægerarbejdet og stadig at stille spørgsmål til de beslutningerne der tages af såvel kreds 7 som Danmarks Jægerforbund. 

  • RJF forsøger at være en attraktiv forening, der bringer medlemmernes meninger op på højeste plan.
  • RJF har ikke på nuværende et skydeanlæg, der kan dygtiggøre medlemmerne, men RJF bruger enhver mulighed for at bringe dette misforhold til torvs.
  • RJF forsøger gennem et righoldigt tilbud til medlemmerne at bringe alle ”Up to date”.
  • RJF forsøger gennem tilbud til medlemmer og andre, at gøre jægerne i nærområdet til en naturlig del af lokalsamfundet.
  • RJF forsøger på hjemmesiden, JÆGER BAGPOSTEN og nyhedsbrevet JAGjournalen at gøre opmærksom på alle kommende aktiviteter.

Roskilde & Omegns Jagtforening råder i dag desværre ikke over eget klubhus.

Bestyrelsen arbejder ihærdigt på at skaffe egnede faciliteter således at foreningens formåls paragraf kan overholdes, og derigennem give medlemmerne mulighed for at mødes under mere uformelle former for at udveksle erfaringer og skabe et samlinspunkt for RJF aktiviteteter samt leve op til mottoet:

Roskilde & Omegns Jagtforening er en aktiv/attraktiv forening.

Niels C. Hansen

formand 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/